Gotovo je že vsak slišal za toplotne črpalke le malo pa jih ve kako le te delujejo. Gre za zelo izpopolnjen sistem izkoriščanja energije iz narave. Njihovo delovanje je okolju prijazno, saj izrabljajo obnovljive vire energije. Toplotne črpalke so sposobne odvzemati toploto iz okolice, podtalnice ali celo iz zemlje.

 

Delovanje toplotne črpalke

 

Sestavljene so iz uparjalnika, katerega glavna naloga je odvzemanje toplote iz zemlje, zraka ali vode. Hladivo se v uparjalniku pri nizkih temperaturah spremeni v plinasto stanje, od koder se ta plinasta snov nato prenese v kompresor. Naloga kompresorja je stiskanje prejete pare in dviganje le te na višji tlak in temperaturo. Zaradi visokega tlaka in temperature se para utekočini in s tem odda toploto v naš prostor skozi izbran grelni medij. Ta snov gre naprej v ekspanzijski ventil, ki znižuje tlak delovne snovi. Od ekspanzijskega ventila delovna snov zopet pride v uparjalnik. Tako se opisan postopek konstantno ponavlja in na enostaven ter cenovno ugoden način ogreva naše stanovanje ali sanitarno vodo.

 

Kot smo videli je pridobljena toplota iz zemlje, zraka ali vode popolnoma brezplačna in okolju neškodljiva, brez škodljivih izpušnih plinov. Uporabnik sistema toplotne črpalke, za ogrevanje vode oziroma stanovanja preprosto samo plača količino elektrike, ki jo za svoje obratovanje porabi kompresor toplotne črpalke in ostali sestavni deli toplotne črpalke.

 

Kategorije