Prav vsaka hiša ter prostor v njej potrebuje ogrevanje. To je danes možno že na velikor različnih načinov, uporabimo pa lahko centralno kurjavo, sistem toplotne črpalke,… Poleg teh dveh so na voljo še kakšni drugi načini, vendar sta trenutno ta dva največkrat uporabljena. Glede na to, da cene naftnih derivatov krepko rastejo, je pametno malo več denarja investirati v sistem, kot je toplonta črpalka zrak voda in s tem kasneje prihraniti nekaj denarja. Toplotna črpalka zrak voda nam omogoča ogrevanje sanitarne vode ter prostorov. To ogrevanje je veliko bolj varčno od ogrevanj na fosilna goriva, kar je le pozitivna lastnost. Toplotna črpalka zrak voda je sestavljena iz dveh enot in scer notranje ter zunanje. Notranja enota se imenuje toplotna enota, zunanja enota pa je zračna in je pritrjena nekje  na zunanji del hiše. Tako zunanja enota črpa toploto iz zraka, ji s pomočjo električne energije še malo zviša tempreraturo, nato pa to toploto s pomočjo cevovodov prenaša v notranjo enoto. Notranja enota to toploto sprejme, in jo dodaja vodi. Ta voda pa potem kroži po grelnih telesih, kot so naprimer talno gretje, radiatorji, ter tudi po rezervoarju sanitarne vode. Vedeti moramo, da toplotne črpalke zrak voda za delovanje n porabijo veliko energije in so zelo varčne. Toplotne črpalke zrak voda so prijazne okolju, poleg tega pa tudi investicija ni ravno zelo draga. Toplotna črpalka zrak voda je tudi zelo enostavna za vgradnjo, predvsem to velja v primerjavi z sistemom voda voda. V primeru, da za ogrevanje uporabljamo sistem toplotna črpalka zrak voda pa pripomoremo zelo veliko tudi k zmanjšanju onesnaževanja zraka s toplogrednimi plini, pole tega pa si zmanjšamo tudi stroške kurjave.


Toplotna črpalka zrak voda


Kategorije